Så här vill Socialdemokraterna att äldrevården i Vellinge kommun ska skötas

 

Så här vill Socialdemokraterna att äldrevården i Vellinge kommun ska skötas 

 

Socialdemokraterna i Vellinge tycker inte att Moderaterna organiserar äldreomsorgen på ett acceptabelt sätt.

Allt går ut på att privatisera och lägga ut anbud till vinstdrivande vårdföretag.

Vi socialdemokrater ser hur våra äldre fått det sämre på våra äldreboende, nu senast St. Knut och Aspens vård- och omsorgsboende där det funnits massor av kritik från personal,

anhöriga och massmedia.

Därför vill Socialdemokraterna att det ska finnas ett kommunalt drivet äldreboende i vår kommun, med insyn från våra medborgare.

Vi vill garantera att våra äldre får en trygg ålderdom där vinstintressen inte är en av de största drivkrafterna.

Vi står för en trygg ålderdom där prioriteringen är att ta väl hand om våra äldre i Vellinge kommun.

 

Socialdemokraterna i Vellinge