Handlingsprogram 2016-18

Rättvisa, jämlikhet och solidaritet är de tre viktigaste hörnpelarna i en socialdemokratisk politik! Detta genomsyrar alla våra yrkande och vi arbetar för att det även skall genomsyra alla kommunala beslut.

Nytt HANDLINGSPROGRAM 2016-18 – 150811

 

facebook Twitter Email