Aktuellt

Vår hållning i vägföreningsfrågan

Vår (S) hållning i den här frågan grundlades för 20 år sedan och har återupprepats ett otal gånger av oss och våra tidigare S företrädare: skötsel av offentlig infrastruktur som gator, torg och grönområden, inklusive de underliggande tekniska åtgärder som krävs i form av dagvattenhantering osv, ska i huvudsak vara inom ramen för ett kommunalt…

Läs mer
facebook Twitter Email