VÅRT HANDLINGSPROGRAM 2016-18

Rättvisa, jämlikhet och solidaritet är de tre viktigaste hörnpelarna i en socialdemokratisk politik! Detta genomsyrar alla våra yrkanden och vi arbetar för att det även skall genomsyra alla kommunala beslut. Det betyder: Rättvisa för alla att kunna utveckla och realisera alla de essentiella livsmål som varje individ har; Jämlika villkor för att kunna utveckla förmågor till att nå sina livsmål; Solidaritet med de marginaliserade och utsatta människorna, de som drabbats av arbetslöshet, sjukdom, ålderssvaghet eller på annat sätt hamnat i en utsatt position.

Läs här Nytt-HANDLINGSPROGRAM-2016-18

facebook Twitter Email