SAMHÄLLET GÅR ATT FÖRÄNDRA

Läs mer

FORTFARANDE BÄST PÅ DEMOKRATI

 

Läs mer

VÅRT HANDLINGSPROGRAM 2016-18

Rättvisa, jämlikhet och solidaritet är de tre viktigaste hörnpelarna i en socialdemokratisk politik! Detta genomsyrar alla våra yrkanden och vi arbetar för att det även skall genomsyra alla kommunala beslut. Det betyder: Rättvisa för alla att kunna utveckla och realisera alla de essentiella livsmål som varje individ har; Jämlika villkor för att kunna utveckla förmågor…

Läs mer
facebook Twitter Email