Vår hållning i vägföreningsfrågan

Vår (S) hållning i den här frågan grundlades för 20 år sedan och har återupprepats ett otal gånger av oss och våra tidigare S företrädare: skötsel av offentlig infrastruktur som gator, torg och grönområden, inklusive de underliggande tekniska åtgärder som krävs i form av dagvattenhantering osv, ska i huvudsak vara inom ramen för ett kommunalt…

Läs mer

Stefan Löfvens Tal på 1 maj 2017 i Malmö

Vänner, det är härligt att vara i Malmö! Jag tänkte på det när jag var här senast i höstas, på Industrinatten. Jag mindes stämningen här på 90-talet. Det var tufft, efter alla kriser och nedläggningar. 28 000 jobb hade försvunnit.

Läs talet här

Läs mer
facebook Twitter Email